Documents

I. Basic info about the Fund

SQ Flow je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS*) koji je namijenjen ulagateljima s nižom tolerancijom rizika te koji kroz ulaganje žele biti izloženi novčanom i obvezničkom tržištu.

Vrsta: UCITS*, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Društvo za upravljanje: SQ Capital d.o.o.

OIB: 07545658431

MB: 4695968

Datum osnivanja: 17.3.2017. godine

Datum početka rada: 24.3.2017. godine

Depozitar: Hrvatska poštanska banka d.d.

Odobrenje regulatora: Fond je osnovan temeljem Rješenja Hrvatske Agencije za nadzor financijskig usluga od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.

Valuta fonda: HRK

Početna cijena udjela: 1.000,00 kn

Jednokratno ulaganje: Najniži početni iznos ulagnja u Fond iznosi 1.000,00 kuna, a svaki naknadni najniži iznos ulaganja u Fond iznosi 400,00 kuna, dok najviši iznos pojedinačnog ulaganja nije ograničen.

Trajni nalog: Ulagatelj udjele može kupovati i putem trajnog naloga. Uvjeti uplate trajnim nalogom ovise o poslovnoj banci u kojoj je trajni nalog ugovoren.

Instrukcije za uplatu u Fond: IBAN: HR80 2390 0011 3000 4898 2

Banka: Hrvatska poštanska banka d.d. Svrha transakcije: Izdavanje udjela u SQ Flow fondu, Model plaćanja: 67, Poziv na broj: OIB ulagatelja

  • The Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities (UCITS)
No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.