Documents

1. Information About the Company

I. Basic information about the Company

SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima je društvo u vlasništvu Pozitivne asimetrije d.o.o. za usluge i trgovinu i Dalibora Antonića. Društvo trenutno upravlja s pet alternativnih investicijska fonda s privatnom ponudom koji su namijenjeni profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima (Anchor, Primus, Origin, SQL i SQ Venture) te podupravlja s dva alternativna investicijska fonda (Cobold i Cobold Crypto).

Osnovni podaci o Društvu
Ime tvrtke i oblik društva:
 SQ Capital društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
Skraćena tvrtka: SQ Capital d.o.o.
Sjedište: Radnička cesta 54, 10000 Zagreb
OIB: 54009254385
MBS: 81077118,Trgovački sud u Zagrebu
MBPS: 4674413
Temeljni kapital: 238.000,00 eura, u cijelosti uplaćen u novcu
Datum osnivanja i upisa usudski registar: Društvo je osnovano 7.11.2016. godine, a upisano je u sudski registar 3.2.2017. godine
Broj odobrenja za rad: Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Klasa: UP/I 972-02/16-01-37; Ur. broj: 326-01-440-443-16-9 od 20.1.2017. godine
Djelatnosti Društva: osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom

 

Glavni račun Društva: Privredna banka Zagreb d.d., u Zagrebu, Broj računa: 23400091-110845329, IBAN: HR7923400091110845329

 

Osnivač Društva je Zodaks d.o.o. za upravljanje društvima, OIB: 044360040189, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 6, a vlasnici Društva su Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 88896925974, sa sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10 i Dalibor Antonić, OIB: 74907101844, Prilaz Gjure Deželića 34. Vlasniku Pozitivna asimetrija d.o.o. pripada 65% udjela vlasništva, a vlasniku Daliboru Antoniću pripada 35% udjela vlasništva.

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.