Documents

7. Complaints

I. KAD ULAGATELJ MOŽE PODNIJETI PRITUŽBU

Pritužbu na rad Društva mogu podnijeti svi sadašnji i bivši ulagatelji i/ili njihovi predstavnici u fond/ove pod upravljanjem Društva i to u slijedećim slučajevima:

  • ako nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge,
  • ako smatra da relevantne osobe u Društvu te prodajni agenti prodajne mreže nisu u pružanju usluge iskazali profesionalni odnos i pažnju koja mu se kao ulagatelju Društva morala iskazati,
  • ako smatra da je postupanje Društva, relevantnih osoba i/ili prodajnih agenata u pružanju usluga bilo protupravno i/ili suprotno dobroj poslovnoj praksi,
  • ako nije primio odgovarajuća izvješća ili ona sadrže pogrešne podatke,
  • ako smatra da je zbog protupravnog postupanja Društva, relevantnih osoba i/ili prodajnih agenata pretrpio određenu materijalnu štetu,
  • ako smatra da je na bilo koji drugi način oštećen zbog djelovanja Društva, relevantnih osoba u Društvo i/ili prodajnih agenata.

Pritužbom se ne smatra ulagateljevo obraćanje Društvu u svezi naknada propisanih prospektom i pravilima fondova, kao ni zahtjevi i prijedlozi ulagatelja za smanjenjem navedenih naknada. Pritužbe se podnose na hrvatskom jeziku.

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.