Documents

1. Information About the Company

II. Management Board

Dominik Lice, Board Member

Dominik Lice, predsjednik Uprave, rođen je 1978.  godine u Zagrebu i cijelu svoju profesionalnu karijeru, od 2000. godine, proveo  je u investicijskom bankarstvu, najprije u Sektoru Investicijskog upravljanja PBZ-a radeći kao Investicijski analitičar, da bi dvije godine kasnije prešao u PBZ-Invest d.o.o. gdje radi kao fond menadžer i direktor u Odjelu front office. Od  rujna  2004. godine do prelaska u HPB početkom 2005. godine, bio je član Uprave PBZ-Investa d.o.o. Od 2005. godine do kraja 2009.godine obavljao je dužnost Predsjednika Uprave HPB-Investa. Od početka 2010. godine, pa sve do prelaska u Honestas Private Equity Partneri d.o.o., radio je kao savjetnik Uprave u Locusta invest d.o.o. Od 2012. godine radi u KD Locusta Fondovi d.o.o. kao savjetnik Uprave, gdje postaje član Nadzornog odbora. Dominik Lice diplomirao je financije 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine položio je brokerski ispit i ispit za financijskog savjetnika. 2007. godine stekao je titulu Certificiranog analitičara alternativnih investicija (CAIA). Magistrirao je 2008. godine na Ekonomskom  fakultetu u Zagrebu na temu: „Primjena opcija u upravljanju portfeljima“.  Pohađao je niz obrazovnih programa i seminara na kojima je stjecao dodatna stručna i specijalistička znanja te je povremeni predavač na fakultetima i  konferencijama. U Upravi Društva je od samog osnutka, prvo na poziciji člana Uprave, a potom preuzima poziciju predsjednik Uprave Društva.

 

Jasmina Hadžić, Board Member

Jasmina Hadžić, članica Uprave, rođena je 1985. godine u Zagrebu. Karijeru je započela 2004. godine u društvu KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima na poslovima Odjela back office te posjeduje osamnaestogodišnje radno iskustvo u industriji investicijskih fondova. Iz KD Investments 2007. godine prelazi u HPB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima na mjesto voditeljice Odjela back office. U HPB Investu je radila deset godina gdje je osim poslova u Odjelu back office, obavljala poslove fond manadžera te je uspostavila i obavljala poslove funkcije za praćenje usklađenosti. 2017. godine dolazi u Društvo na poziciju Voditelj Odjela Compliance te je zadužena za uspostavu funkcije i provedbu usklađenosti poslovanja Društva. 2017. godine je završila specijalistički diplomski stručni MBA studij Financije i bankarstvo na Zagrebačkoj školi ekonomije i managmenta na temu „Metodologija procjene i upravljanje rizikom usklađenosti u društvima za upravljanje investicijskim fondovima“. Pohađala je niz obrazovnih programa i seminara na kojima je stjecala dodatna stručna i specijalistička znanja. U Upravi Društva je od 2018. godine.

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.