Documents

7. Complaints

III. OČITOVANJE DRUŠTVA NA ZAPRIMLJENU PRITUŽBU

Društvo će se pismeno očitovati na svaku zaprimljenu pritužbu ulagatelja (poslovno pismeno, faks, elektronička pošta).

Ukoliko je pritužba ulagatelja nepotpuna ili nejasna, Društvo će pozvati ulagatelja da u roku od 3(tri) radna dana dopuni sadržaj pritužbe. Ukoliko podnositelj pritužbe ne dostavi dopunu pritužbe u roku od 3 (tri) radna dana, smatrati će se da je odustao od pritužbe. 

Društvo će nastojati riješiti pritužbu u roku od 7 (sedam) radnih dana od zaprimanja pritužbe.

U slučaju da se radi o iznimno složenoj situaciji te da Društvo nije u mogućnosti riješiti zaprimljenu pritužbu u zadanom roku, Društvo će bez odgode obavijestiti ulagatelja o razlozima nemogućnosti rješavanja pritužbe u zadanom roku te će, ovisno o procjeni situacije, navesti rok do kojeg će pritužba najkasnije biti riješena. Tako definiran rok ne smije biti dulji od 30 (trideset) radnih dana.

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.