Documents

1. Information About the Company

III. Supervisory Board

Tomislav Nikočević, Supervisory Board Member

Tomislav Nikočević, predsjednik Nadzornog odbora, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine kada se i zapošljava u Dresdner Bank Croatia d.d. gdje nakon nekoliko pozicija u banci dolazi na mjesto dealera u Riznici. Banku napušta 2005. godine te nakon kraćeg zaposlenja u Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb na poziciji Fx dealera u Sektoru riznice prelazi u Hrvatsku poštansku banku d.d. i postaje voditelj Odjela trgovanja devizama u Sektoru riznice. 2007. godine prelazi u HPB-Invest d.o.o., društvo za upravljanje fondovima Hrvatske poštanske banke, na poziciju fond managera gdje početkom 2010. postaje predsjednik Uprave društva. Dolaskom u Vaba d.d. banku Varaždin 2013. godine preuzima posao direktora Sektora tržišta. Ima položene ispite za brokera, investicijskog savjetnika kao i ACI Dealing certificate, a 2011.  uspješno završava CAIA program i stječe pravo na korištenje titule Chartered Alternative Investment Analyst koju dodjeljuje CAIA Association.

 

Ivan Jurišić, Supervisory Board Member

Ivan Jurišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, diplomirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Tijekom posljednih 12 godina obnašao je različite funkcije unutar financijskog i realnog sektora u Hrvatskoj te time stekao značajno teorijsko i praktično iskustvo u poslovima vezanim uz tržište kapitala, upravljanja imovinom i korporativnim financijama. Prvi dio karijere (2006.-2013.) je proveo na poziciji Portfolio managera u HPB Investu i ZB Investu dok posljednjih pet godina obnaša rukovodeće funkcije u korporativnim financijama (JGL d.d. - Direktor financija, APIOS d.o.o. - član Uprave). 

Ima položen ispit za brokera i investicijskog savjetnika te ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima. Završio je CFA i CAIA programe, te stekao pravo korištenja međunarodno priznatih titula Chartered Financial Analyst i Chartered Alternative Investment Analyst.

 

Darko Prpić, Supervisory Board Member

Darko Prpić, član Nadzornog odbora, diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Na početku karijere radio je kao analitičar Allianz ZB d.o.o. za upravljanje mirovinskim fondovima (2004. - 2005.), a nakon toga na poslovima revizije, financijskog i računovodstvenog savjetovanja u društvu Darfin d.o.o.. Paralelno je radio kao stalni sudski vještak za računovodstvo, financije i vrijednosne papire, a trenutno je zaposlen kao revizor u društvu UHY Rudan d.o.o.. Tijekom posljednih 15 godina obavljao je različite poslove unutar financijskog i računovodstvenog realnog sektora u Hrvatskoj te time stekao značajno teorijsko i praktično iskustvo u poslovima vezanim uz računovodstvo, reviziju i porezno poslovanje.

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.