logo

Dokumenti fondova

Prije ulaganja, a u svrhu donošenja informirane odluke o ulaganju u investicijske fondove, Društvo preporuča da se ulagatelj upozna sa sadržajem prospekta, pravila i ključnih informacija za ulagatelje pojedinog fonda te da odluku o ulaganju donese u skladu s osobnom tolerancijom prema riziku.

Na ovoj stranici možete preuzeti osnovne dokumenta za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom kojima upravlja Društvo.

PROSPEKTI, PRAVILA I KIID SQ FLOW FONDA

SQ Flow je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS*)  koji je namijenjen ulagateljima s nižom tolerancijom rizika te koji kroz ulaganje žele biti izloženi novčanom i obvezničkom tržištu. Detaljne informacije o Fondu možete vidjeti ovdje.

  1. SQ Flow Prospekt
  2. SQ Flow Pravila
  3. SQ Flow KIID