logo

Dokumenti fondova

Prije ulaganja, a u svrhu donošenja informirane odluke o ulaganju u investicijske fondove, Društvo preporuča da se ulagatelj upozna sa sadržajem prospekta, pravila i ključnih informacija za ulagatelje pojedinog fonda te da odluku o ulaganju donese u skladu s osobnom tolerancijom prema riziku.

Na ovoj stranici možete preuzeti osnovne dokumenta za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom kojima upravlja Društvo.

PROSPEKTI, PRAVILA I KIID SQ FLOW FONDA

SQ Flow je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS*)  koji je namijenjen ulagateljima s nižom tolerancijom rizika te koji kroz ulaganje žele biti izloženi novčanom i obvezničkom tržištu. Detaljne informacije o Fondu možete vidjeti ovdje.

  1. SQ Flow Prospekt, v2.0., primjena inačice od 2.3.2019. godine
  2. SQ Flow Pravila, v1.3., primjena inačice od 21.1.2019. godine
  3. SQ Flow KIID, v2.1., primjena inačice od 20.7.2018. godine
  4. SQ Flow Utjecaj troškova i naknada na povrat ulaganja, v1.0., primjena inačice od 1.1.2019.