logo

Obrasci

Udjeli u investicijskim fondovima su slobodno prenosivi nematerijalizirani financijski instrumenti koji ulagateljima daju određena prava. Kako bi ulagatelj ostvario svoj prava obvezan je podnijeti Društvu zahtjev na odgovarajućem obrascu. Zahtjevi, koji se nalaze na popisu, dozvoljavaju unos podataka putem Vašeg računala. Nakon što u potrebna polja unesete tražene podatke, dokument je potrebno otisnuti i vlastoručno potpisati.

Molim da nam potpisani zahtjev i svu ostalu dokumentaciju dostavite na e-mail: sqcapital@sqc.hr  ili faks +385 (1) 6468 144 te svakako original dokumentacije poštom na adresu Društva: Prilaz Gjure Deželića 43, 10000 Zagreb.

Obrasci za fizičke osobe

 1. SQ Flow_FO_Zahtjev za izdavanje udjela
 2. SQ Flow_FO_Zahtjev za otkup udjela
 3. Izjava o poreznom statusu

Obrasci za pravne osobe

 1. SQ Flow_PO_Zahtjev za izdavanje udjela
 2. SQ Flow_PO_Zahtjev za otkup udjela
 3. Upitnik za utvrđivanje poreznog statusa_PO
 4. Izjava o stvarnom vlasništvu

Ostali obrasci

 1. Izjava o političkoj izloženosti osoba
 2. W-8BEN_Obrazac_HR
 3. W-8BEN_Form_ENG
 4. W-9_Obrazac_HR
 5. W-9_Form_ENG