logo

Ostala dokumentacija

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA

Za sve fizičke osobe koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 1. siječnja 2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. Više informacija o porezu na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove možete pronaći u brošuri u nastavku.

  1. Brošura porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove

Obveza dostavljanja JOPPD-a

Porezni obveznici koji su za 2017. godinu ostvarili kapitalni dobitak manji od 112,00 kn te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kn, NISU obvezni dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2018. godine sukladno članku 77. stavku 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17). Ovdje možete pogledati cjelokupnu obavijest Porezne uprave.

 

POPIS OTC TRANSAKCIJA S POVEZANIM OSOBAMA

Popis transakcija kupnji i prodaja vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta, odnosno OTC transakcija, koje je Društvo za račun UCITS fondova kojima je upravljalo izvršilo s povezanim osobama.

  1. Popis OTC transakcija s povezanim osobama

SUDJELOVANJE NA GLAVNIM SKUŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA

Sukladno zakonskoj obvezi, u nastavku su obavijesti Društva o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava.

  1. Obavijest o sudjelovanju na glavnim skupštinama dioničkih društava

PODACI O ČLANSTVU DJELATNIKA DRUŠTVA U NADZORNIM ODBORIMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

  1.  Podaci o članstvu djelatnika Društva u nadzornim odborima

INTERNI PROPISI I DRUGA DOKUMENTACIJA DRUŠTVA

  1. Sažetak politike primitaka
  2. Procedura za ostvarivanje glasačkih i drugih prava_AIF