logo

Kako kupiti/otkupiti udjele?

Prije ulaganja, a u svrhu donošenja informirane odluke o ulaganju u investicijske fondove, Društvo preporuča da se ulagatelj upozna sa sadržajem prospekta, pravila i ključnih informacija za ulagatelje pojedinog fonda.

Kako bi izvršili kupnju, odnosno otkup udjela, potrebno je ispuniti odgovarajuće obrasce koji se razlikuju ovisno o tome jeste li fizička ili pravna osoba. Obrascima možete pristupiti na sljedećem linku.

FIZIČKE OSOBE

Kupnja udjela

Zahtjev za kupnju udjela može podnijeti isključivo ulagatelj/budući ulagatelj, zakonski zastupnik ulagatelja ili opunomoćenik ukoliko raspolaže valjanom punomoći u skladu sa zakonskim propisima i pravilima Društva.

Prilikom prve kupnje udjela uz zahtjev za izdavanje udjela je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, odnosno putovnice i bankovne kartice tekućeg računa ulagatelja te Izjavu o poreznom statusu (kao i drugu dokumentaciju ukoliko ispunjavate kriterije iz Izjave).

Ako ste porezni obveznik SAD-a, molimo da uz Izjavu o poreznom statusu SAD-a popunite dodatno i Obrazac W-9, odnosno ako imate dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo molimo da uz Izjavu o poreznom statusu ispunite Obrazac W-8BEN.

Strane politički izložene osobe obvezne su prilikom prve kupnje udjela ispuniti Izjavu o političkoj izloženosti.

Instrukcije za uplatu u SQ Flow fond
Žiroračun Fonda: IBAN HR80 2390 0011 3000 4898 2
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d.
Svrha transakcije: Izdavanja udjela u SQ Flow fondu
Model plaćanja: 67
Poziv na broj: OIB

 

Otkup udjela

Zahtjev za otkup udjela može podnijeti isključivo ulagatelj, zakonski zastupnik ulagatelja ili opunomoćenik ukoliko raspolaže valjanom punomoći u skladu sa zakonskim propisima i pravilima Društva. Novčana sredstva je moguće isplatiti isključivo na račun ulagatelja, zakonskog zastupnika ili opunomoćenika, ukoliko isti posjeduje valjanu punomoć u skladu sa zakonskim propisima i pravilima Društva.

Uz zahtjev za otkup udjela je potrebno dostaviti presliku bankovne kartice tekućeg računa ulagatelja, zakonskog zastupnika ili opunomoćenika, ovisno o tome na koji se račun sredstva isplaćuju.

 

PRAVNE OSOBE

Kupnja udjela

Zahtjev za kupnju udjela može podnijeti isključivo ulagatelj/budući ulagatelj, zakonski zastupnik ulagatelja ili opunomoćenik ukoliko raspolaže valjanom punomoći u skladu sa zakonskim propisima i pravilima Društva. Ukoliko zakonski zastupnici zastupaju poslovni subjekt skupno, onda i zahtjev potpisuju skupno, a podaci se dostavalju Društvu o oba zakonska zastupnika.

Prilikom prve kupnje udjela uz zahtjev je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, odnosno putovnice zakonskog/skih zastupnika te Upitnik za utvrđivanje poreznog statusa – poslovni subjekti (kao i drugu dokumentaciju ukoliko ispunjavate kriterije iz Upitnika).

Dodatno, prilikom prve kupnje udjela poslovni subjekt je obvezan popuniti Izjavu o stvarnom vlasništvu ukoliko je vlasništvo nad njime podijeljeno na dijelove veće od 25%, a dionicama poslovnog subjekta se ne trguje na burzi. Iznimno, u slučaju da je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%, a dionicama poslovnog subjekta se trguje na burzi, odnosno postoji neki drugi relevantan razlog zbog kojeg nije mjerodavno da subjekt dostavlja podatke o stvarnom vlasništvu, a isto može dokazati, nije potrebno ispunjavati navedenu Izjavu.

Društvo zadržava pravo zatražiti od ulagatelja da dostaviti dodatnu dokaznu dokumentaciju kao i da ulagatelj ipak ispuniti Izjavu o stvarnom vlasništvu i u ranije navedenim iznimkama, a ulagatelj je obvezan postupiti po zahtjevu Društva.

Ukoliko su zakonski zastupnici strane politički izložene osobe obvezni su prilikom prve kupnje udjela ispuniti Izjavu o političkoj izloženosti.

Instrukcije za uplatu u SQ Flow fond
Žiroračun Fonda: IBAN HR80 2390 0011 3000 4898 2
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d.
Svrha transakcije: Izdavanja udjela u SQ Flow fondu
Model plaćanja: 67
Poziv na broj: OIB


Otkup udjela

Zahtjev za otkup udjela za ulagatelja koji je poslovni subjekt može podnijeti isključivo zakonski zastupnik ulagatelja ili opunomoćenik ukoliko raspolaže valjanom punomoći ili drugom ispravom ovjerenom od strane zakonskog zastupnika ulagatelja u skladu sa zakonskim propisima i pravilima Društva ili na drugi prikladan način. Ukoliko zakonski zastupnici zastupaju poslovni subjekt skupno, onda i zahtjev potpisuju skupno, a podaci se dostavljaju Društvu o oba zakonska zastupnika.