logo

Kako uložiti u alternativne investicijske fondove?

Ulagatelji u Fond mogu biti osobe koje se, u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, smatraju profesionalnim ulagateljima ili se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji, te kvalificirani ulagatelji sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (dalje: Zakon).

Kvalificirani ulagatelj je sukladno Zaknu ulagatelj koji ima dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u AIF, ulaganje u AIF je u skladu s njegovim ulagačkim ciljevima i za potrebe ulaganja u jedan AIF spreman je uplatiti minimalno 400.000,00 kuna ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, na način kako je propisano pravilima AIF-a, te koji ispunjava barem jedan od sljedeća dva uvjeta:

  1. vrijednost njegove netoimovine je najmanje 2.000.000,00 kuna ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti
  2. radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s ulaganjima u UAIF, ili njegovo poslovanje, bilo za vlastiti račun ili za račun drugih osoba, obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a.

 

KUPNJA UDJELA

Prije početnog ulaganja Društvo će prikupljanjem podataka o ulagatelju kroz Pristupnu izjavu utvrditi ispunjava li ulagatelj uvjete za neku od prethodno navedenih kategorija ulagatelja. Ukoliko ulagatelj nije profesionalni ulagatelj, odnosno ne ispunjava uvjete po kojima bi se mogao tretirati kao profesionalni ulagatelj na zahtjev, Društvo je dužno napraviti procjenu primjerenosti ulagatelja te utvrditi ispunjava li ulagatelj kriterije za kvalificiranog ulagatelja. Procjenom primjerenosti Društvo utvrđuje posjeduje li ulagatelj dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u fond,  jesu li ciljevi i strategije ulaganja fonda u skladu s ulagačkim ciljevima ulagatelja, posjeduje li ulagatelj neto imovinu u vrijednosti od najmanje 2.000.000,00 kn ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, te je li ulagatelj sposoban za podnošenje rizika koji proizlaze iz ulaganja u udjele fonda.

Nakon provedene procjene primjerenosti, Društvo će ulagatelja obavijesti o tome u koju je kategoriju svrstan. Ukoliko se ulagatelj ne može klasificirati u neku od navedenih kategorija, ne može biti ulagatelj u Fondu, odnosno udjeli mu neće biti izdani, a eventualna uplaćena sredstva bit će vraćena.

Za detaljne informacije o ulaganju u alternativne investicijske fondove kontaktirajte Društvo u sjedištu Društva, putem e-maila sqcapital@sqc.hr ili telefona +385 1 6468 141.