logo

O nama

SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima je društvo u vlasništvu Pozitivne asimetrije d.o.o. za usluge i trgovinu i Dalibora Antonića. Društvo trenutno upravlja s dva alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom koji su namijenjeni profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima, a spadaju u vrstu hedge fondova (Anchor i Primus).

Osnovni podaci o Društvu
Ime tvrtke i oblik društva: SQ Capital društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
Skraćena tvrtka: SQ Capital d.o.o.
Sjedište: Prilaz Gjure Deželića 43, 10000 Zagreb
OIB: 54009254385
MBS: 81077118, Trgovački sud u Zagrebu
MBPS: 4674413
Temeljni kapital: 3.000.000,00 kn; u cijelosti uplaćen u novcu
Datum osnivanja i upisa u sudski registar: Društvo je osnovano 7.11.2016. godine, a upisano je u sudski registar 3.2.2017. godine
Broj odobrenja za rad: Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Klasa: UP/I 972-02/16-01-37; Ur. broj: 326-01-440-443-16-9 od 20.1.2017. godine
Djelatnosti Društva: osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom

Glavni račun Društva: Privredna banka Zagreb d.d., u Zagrebu, Broj računa: 23400091-110845329, IBAN: HR7923400091110845329

Osnivač Društva je Zodaks d.o.o. za upravljanje društvima, OIB: 044360040189, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 6, a vlasnici Društva su Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 88896925974, sa sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10 i Dalibor Antonić, OIB: 74907101844, Prilaz Gjure Deželića 34. Vlasniku Pozitivna asimetrija d.o.o. pripada 65% udjela vlasništva, a vlasniku Daliboru Antoniću pripada 35% udjela vlasništva.

 

REVIZOR

Ovlašteni revizor Društva i fondova kojima upravlja Društvo za 2019. godinu je ovlaštena revizorska kuća TPA Audit d.o.o., Kneza Branimira 28, 40323 Prelog, OIB: 82899666867, MBS: 070143436.

Ovlašteni revizor Društva i fondova kojima upravlja Društvo za 2017. i 2018. godinu revizorska kuća Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780, MBS: 030022053.

 

DELEGIRANI POSLOVI

Društvo je dana 13.1.2020. godine sklopilo Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga s društvom e-EUKLID d.o.o., VI. južna obala 2, Zagreb, kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi računovodstva Društva, a koji je stupio na snagu 16.1.2020. godine danom dostave obavijesti Agenciji.

Društvo je dana 17.12.2019. godine sklopilo Ugovor o održavanju aplikacije i baze podataka s društvom Rekurzija d.o.o., Srednjaci 24, Zagreb, kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi održavanja aplikacije i baze podataka Društva, a koji je stupio na snagu 18.12.2019. godine danom dostave obavijesti Agenciji.

Društvo je dana 29.3.2018. godine sklopilo Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga s društvom ICF TIM d.o.o., Miramarska 24, Zagreb, kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi računovodstva Društva, a koji je stupio na snagu 4.4.2018. godine danom dostave obavijesti Agenciji.

Društvo je dana 11.5.2017. godine sklopilo Ugovor o održavanju Internet stranica s društvom Dimedia Internet tehnologije d.o.o., Ulica grada Vukovara 237b, Zagreb kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi održavanja web stanice Društva, a koji je stupio na snagu 16.5.2017. godine danom dostave obavijesti Agenciji.

Društvo je dana 2.10.2017. godine sklopilo Ugovor o održavanju računalne i programske opreme s društvom F-Jedan d.o.o., Horvaćanska cesta 25, Zagreb kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi održavanja računalske opreme, strojne i sistemske programske i mrežne opreme lokalne računalne mreže, a koji je stupio na snagu 18.10.2017. godine danom dostave obavijesti Agenciji.

Društvo je dana 14.11.2017. godine sklopilo Ugovor o licenci, održavanju i nadogradnji aplikativnog računalnog programa INKA FOND s društvom FUND IT d.o.o., Rudeška cesta 244, Zagreb kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi održavanja i nadogradnje aplikativnog računalnog programa, a koji je stupio na snagu 5.12.2017. godine danom dostave obavijesti Agenciji.

Društvo je dana 14.12.2017. godine sklopilo Ugovor o delegiranju poslova interne revizije s društvom Mark Gabriel Consulting j.d.o.o., Hećimovićeva ulica 11, Zagreb kojim se na vanjskog pružatelja usluge delegiraju poslovi interne revizije, a koji je stupio na snagu 15.02.2018. godine danom izdavanja odobrenja Agencije.