logo

Uprava

Dominik Lice
Predsjednik Uprave

Dominik Lice, član uprave, rođen je 1978.  godine u Zagrebu i cijelu svoju profesionalnu karijeru, od 2000. godine, proveo  je u investicijskom bankarstvu, najprije u Sektoru Investicijskog upravljanja PBZ-a radeći kao Investicijski analitičar, da bi dvije godine kasnije prešao u PBZ-Invest d.o.o. gdje radi kao fond manager i direktor front office-a. Od  rujna  2004. godine do prelaska u HPB početkom 2005. godine, bio je član Uprave PBZ-Investa d.o.o. Od 2005. godine do kraja 2009. godine obavljao je dužnost Predsjednika Uprave HPB-Investa. Od početka 2010. godine, pa sve do prelaska u Honestas Private Equity Parneri d.o.o., radio je kao savjetnik Uprave u Locusta invest d.o.o. Od 2012. godine radi u KD Locusta Fondovi d.o.o. kao savjetnik Uprave, gdje postaje član nadzornog odbora. Dominik Lice diplomirao je financije 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine položio je brokerski ispit i ispit za financijskog savjetnika. 2007. godine stekao je titulu Certificiranog analitičara alternativnih investicija (CAIA). Magistrirao je 2008. godine na Ekonomskom  fakultetu u Zagrebu na temu: „Primjena opcija u upravljanju portfeljima“.  Pohađao je niz obrazovnih programa i seminara na kojima je stjecao dodatna stručna i specijalistička znanja te je povremeni predavač na fakultetima i  konferencijama.

Jasmina Hadžić
Član uprave

Jasmina Hadžić, članica Uprave rođena je 1985. godine u Zagrebu. Karijeru je započela 2004. godine u društvu KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima na poslovima odjela back office te posjeduje četrnaestogodišnje radno iskustvo u industriji investicijskih fondova. Iz KD Investments-a 2007. godine prelazi u HPB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima na mjesto voditeljice Odjela back office. U HPB Investu je radila deset godina gdje je osim poslova back office, obavljala poslove fond manadžera te je uspostavila i obavljala poslove funkcije za praćenje usklađenosti. 2017. godine dolazi u Društvo na poziciju Voditelj Odjela Compliance te je zadužena za uspostavu funkcije i provedu usklađenosti poslovanja Društva. 2017. godine je završila specijalistički diplomski stručni MBA studiji Financije i bankarstvo na Zagrebačkoj školi ekonomije i managmenta na temu „Metodologija procjene i upravljanje rizikom usklađenosti u društvima za upravljanje investicijskim fondovima“. Pohađala je niz obrazovnih programa i seminara na kojima je stjecala dodatna stručna i specijalistička znanja.