logo

Nadzorni odbor

Tomislav Nikočević
Predsjednik Nadzornog odbora

Tomislav Nikočević, predsjednik Nadzornog odbora, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine kada se i zapošljava u Dresdner Bank Croatia d.d. gdje nakon nekoliko pozicija u banci dolazi na mjesto dealera u Riznici. Banku napušta 2005. godine te nakon kraćeg zaposlenja u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na poziciji Fx dealera u Sektoru riznice prelazi u Hrvatsku poštansku banku d.d. i postaje voditelj Odjela trgovanja devizama u Sektoru riznice. U 2007. godini prelazi u HPB-Invest d.o.o., društvo za upravljanje fondovima Hrvatske poštanske banke, na poziciju fond managera gdje početkom 2010. postaje predsjednik Uprave društva. Dolaskom u Vaba d.d. banku Varaždin 2013. godine preuzima posao direktora Sektora tržišta. Ima položene ispite za brokera, investicijskog savjetnika kao i ACI Dealing certificate, a 2011.  uspješno završava CAIA program i steče pravo na korištenje titule Chartered Alternative Investment Analyst koju dodjeljuje CAIA Association.

Ivan Jurišić
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ivan Jurišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, diplomirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Tijekom posljednih 12 godina obnašao je različite funkcije unutar financijskog i realnog sektora u Hrvatskoj te time stekao značajno teorijsko i praktično iskustvo u poslovima vezanim uz tržište kapitala, upravljanja imovinom i korporativnim financijama. Prvi dio karijere (2006.-2013.) je proveo na poziciji Portfolio managera u HPB Investu i ZB Investu dok posljednjih pet godina obnaša rukovodeće funkcije u korporativnim financijama (JGL d.d. - Direktor financija, APIOS d.o.o. - član Uprave).

Ima položen ispit za brokera i investicijskog savjetnika te ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima. Završio je CFA i CAIA programe, te stekao pravo korištenja međunarodno priznatih titula Chartered Financial Analyst i Chartered Alternative Investment Analyst.

Darko Prpić
Član Nadzornog odbora

Darko Prpić, član Nadzornog odbora, diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Na početku karijere radio je kao analitičar Allianz ZB d.o.o. za upravljanje mirovinskim fondovima (2004. - 2005.), a nakon toga na poslovima revizije, financijskog i računovodstvenog savjetovanja u društvu Darfin d.o.o.. Paralelno je radio kao stalni sudski vještak za računovodstvo, financije i vrijednosne papire, a trenutno je zaposlen kao revizor u društvu UHY Rudan d.o.o.. Tijekom posljednih 15 godina obavljao je različite poslove unutar financijskog i računovodstvenog realnog sektora u Hrvatskoj te time stekao značajno teorijsko i praktično iskustvo u poslovima vezanim uz računovodstvo, reviziju i porezno poslovanje.