logo

Prodajni zastupnici UCITS fondova

PRODAJNI ZASTUPNICI UCITS FONDOVA

Sukladno članku 164. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: Zakon) nuđenje udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj kada im je to dopušteno odredbama Zakona, zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju njih.

Osobe koje nude udjele u UCITS fondovima na tržištu se nazivaju prodajnim zastupnicima, a u nuđenju udjela nastupaju na temelju ugovora sklopljenog s Društvom. Prodajni zastupnici moraju ispunjavati sve uvjete sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Prodajni zastupnici primaju naknadu za rad isključivo od Društva, i to iz sredstava ulazne, izlazne ili naknade za upravljanje. Prodajni zastupnici ulagateljima ne smiju ni u kojem slučaju naplatiti nikakve dodatne troškove s osnove nuđenja udjela.

Društvo je dana 11.07.2017. godine sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova s društvom Moneta Prima d.o.o., Radnička cesta 30, Zagreb čiji je predmet ugovora nuđenje udjela svih UCITS fondova kojima Društvo upravlja u trenutku sklapanja ugovora ili će u budućnosti upravljati. Ugovor o nuđenju udjela vrijedi do opoziva. Prodajni je zastupnik obvezan ulagatelju staviti na raspolaganju svu dokumentaciju sukladno zakonskoj regulativi.

U slučaju da kao ulagatelj i/ili budući ulagatelj niste zadovoljni uslugom prodajnih zastupnika Društva, molimo da nam se obratite s povjerenjem.