logo

UCITS fondovi kojima je Društvo upravljalo

DISTRIBUTERI UCITS FONDOVA

Sukladno članku 164. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 126/19, dalje: Zakon) nuđenje udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj kada im je to dopušteno odredbama Zakona, zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju njih.

Osobe koje nude udjele u UCITS fondovima na tržištu se nazivaju distributeri, a u nuđenju udjela nastupaju na temelju ugovora sklopljenog s Društvom. Distributeri moraju ispunjavati sve uvjete sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Distributeri primaju naknadu za rad isključivo od Društva, i to iz sredstava ulazne, izlazne ili naknade za upravljanje. Distributeri ulagateljima ne smiju ni u kojem slučaju naplatiti nikakve dodatne troškove s osnove nuđenja udjela.

Društvo je dana 11.07.2017. godine sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova s društvom Moneta Prima d.o.o., Radnička cesta 30, Zagreb čiji je predmet ugovora nuđenje udjela svih UCITS fondova kojima Društvo upravlja u trenutku sklapanja ugovora ili će u budućnosti upravljati. Ugovor o nuđenju udjela vrijedi do opoziva. Distributer je obvezan ulagatelju staviti na raspolaganju svu dokumentaciju sukladno zakonskoj regulativi.

U slučaju da kao ulagatelj i/ili budući ulagatelj niste zadovoljni uslugom distributera Društva, molimo da nam se obratite s povjerenjem.