Novosti

14.04.2022

Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu

Objavljeni su godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 31. prosinca 2021. godine te Izvještaj o adekvatnosti kapitala Društva.

Svi izvještaji su dostupni ovdje.

25.08.2021

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2021. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2021. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2021.

23.04.2021

Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu

Objavljeni su godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 31. prosinca 2020. godine te Izvještaj o adekvatnosti kapitala Društva.

Svi izvještaji su dostupni ovdje.

18.09.2020

Obavijest o ukidanje ovlaštenje za upravljanje UCITS fondovima

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Društvu dana 17. rujna 2020. godine temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), KLASA: UP/I 972-02/20-01/41, URBROJ: 326-01-22-20-3  ukinuto ovlaštenje za upravljanje UCITS fondovima.

Dana 22. travnja 2020. godine izvršen je dobrovoljni prijenos poslova upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond) na društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106.

Prijenos poslova upravljanja Fondom izvršen je na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Agencija je temeljem zahtjeva društva Generali Investments d.o.o. od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se društvu Generali Investments d.o.o. izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Društvo je danom nastupanja pravnih posljedica, koje su nastupile dana 22. travnja 2020. godine, na društvo Generali Investments d.o.o. u cijelosti izvršilo prijenos poslova upravljanja Fondom.

Ovlaštenje se ukida budući da Društvo dobrovoljnim prijenosom Fonda nema UCITS fondova pod upravljanjem te nema namjeru osnivanja novih UCITS fondova u budućnosti. Društvo je svoje poslovanje usmjerilo na upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Riješenje Agenicje možete pogledati na linku https://www.hanfa.hr/media/4965/10-sq_capital.pdf.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.

 

14.08.2020

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2020. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2020. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2020.

29.05.2020

Godišnji financijski izvještaji Društva i UCITS fondova za 2019. godinu

Objavljeni su godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 31. prosinca 2019. godine te Izvještaj o adekvatnosti kapitala Društva. Osim toga, također su objavljeni i godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji SQ Flow, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za 31. prosinca 2019. godine.

Svi izvještaji su dostupni ovdje.

23.04.2020

Obavijest o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Poštovani,

obavještavamo Vas da je 22. travnja 2020. godine izvršen dobrovoljni prijenos poslova upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond) na društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106.

Prijenos poslova upravljanja Fondom izvršen je na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Agencija je temeljem zahtjeva društva Generali Investments d.o.o. od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se društvu Generali Investments d.o.o. izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Društvo je danom nastupanja pravnih posljedica, koje nastupaju 22. travnja 2020. godine, na društvo Generali Investments d.o.o. u cijelosti izvršilo prijenos poslova upravljanja Fondom što obuhvaća:

  • upravljanje imovinom,
  • upravljanje rizicima,
  • administrativne poslove,
  • trgovanje udjelima.

Hrvatska poštanska banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 kao depozitar Fonda i dalje će obavljati poslove depozitara Fonda temeljem Sporazum o prijenosu ugovora o obavljanju poslova depozitara.

Ovim putem Društvo se zahvaljuje svim ulagateljima na ukazanom povjerenju i suradnji.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.

15.04.2020

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, ožujak 2020

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za ožujak 2020. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.04.2020

Obavijest o korištenju produljenja roka za predaju izvještaja

Poštovani,

uslijed novonastale situacije s koronavirusom te nedavnih potresa u Zagrebu, Društvo obavještava ulagatelje, kao i drugu zainteresiranu javnost, da će moguće biti kašnjenja u predaji i javnoj objavi revidiranih financijskih izvještaja. Sukladno javnoj objavi ESMA koja je dostupna na slijedećem linku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) omogućila je društvima za upravljanje dostavu izvještaja s odgodom.

Društvo je u odnosu na novonastale događaje osiguralo kontinuitet poslovanja, no u postojećim okolnostima je za odvijanje pojedinih poslovnih procesa potrebno nešto više vremena kako bi se osigurala koordinacija s poslovnim partnerima, revizorima i drugim sudionicima izvan kolektiva Društva. Primarni cilj Društva je osigurati kvalitetu poslovnih procesa te produciranih izvještaja, stoga je vjerojatno da će doći do kašnjenja u predaji slijedećih izvještaja:

   1. Revidirani godišnji izvještaj o kapitalu IK-UAIF, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine,

   2. Revidirani godišnji FI-DZU, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine,

   3. Revidirani godišnji FI-UCITS za fond SQ Flow, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine,

   4. Godišnji dodatni izvještaj UCITS za fond SQ Flow, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine.

O navedenom je Društvo dana 14.4.2020. godine obavijestilo Agenciju.

Zahvaljujemo se na razumijevanju, a za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.

23.03.2020

Obavijest o prijenosu poslovanja upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Obavještavamo Vas o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom na društvo Generali Investments d.o.o.. Obavijest možete vidjeti na sljedećem linku.