Novosti

15.02.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, siječanj 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za siječanj 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

24.01.2019

Promjena u vlasničkoj strukturi Društva

Dana 18.01.2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/18-01/51, Urbroj: 326-01-22-19-12) kojim se izdaje odobrenje Daliboru Antoniću iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 34, OIB: 74907101844, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo), u visini od 35% temeljnog kapitala tog Društva.

Rješenje Agencije dostupno je na slijedećem linku.

21.01.2019

Obavijest o bitnim izmjenama prospekta i pravila SQ Flow fonda

Dana 21.7.2018. godine započela je primjena Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o novčanim fondovima (dalje: Uredba o novčanim fondovima) koja donosi važne promjene u poslovanju novčanih fondova na razini EU, a time i RH.

U skladu sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima te Obavijesti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o roku za usklađenje od dana 20.6.2018. godine, Društvo je donijelo odluku da će fond SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, nadalje poslovati kao kratkoročni obveznički fond. U skladu s provedenom reklasifikacijom izmijenjen je investicijski cilj i strategija ulaganja Fonda, kao i profila tipičnog ulagatelja. Prethodno navedene izmjene utjecale su i na sklonost Fonda pojedinim rizicima te je u skladu s navedenim također revidiran opis rizika ulaganja u Fond.

Uslijed promjene klasifikacije Fonda izvršene su bitne izmijene Prospekta i Pravila Fonda. Detaljnu obavijest o izvršenim bitnim i nebitnim promjenama u Prospektu i Pravilima SQ Flow fonda možete vidjeti na sljedećem linku, a izmijenjenim dokumentima možete pristupiti ovdje.

Bitne promjene Pravila Fonda, sukladno članku 199. stavku 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: Zakon) stupaju na snagu dan nakon dobivanja odobrenja Agencije, odnosno na dan 21.1.2019. godine te su objavljene na mrežnim stranicama Društva.

Rješenje Agencije o promjeni Pravila Fonda dostupno je na sljedećem linku.

Bitne promjene Prospekta Fonda, sukladno članku 193. stavku 6. Zakona, stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave ove obavijesti na mrežnim stranicama Društva, odnosno na dan 3.3.2019. godine.

Rješenje Agencije o promjeni Prospekta Fonda dostupno je na sljedećem linku.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.

 

Povezanoj obavijesti od dana 20.7.2018. godine možete pristupiti ovdje.

 

Edit 2019-01-28

Društvo je dana 28.1.2019. godine u ovoj obavijesti ispravilo datum stupanja na snagu Prospekta Fonda. Naime, točan datum stupanja na snagu Prospekta Fonda je 3.3.2019. godine, a ne 2.3.2019. godine.

 

 

15.01.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, prosinac 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za prosinac 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

07.12.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, studeni 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za studeni 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

15.11.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, listopad 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za listopad 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

11.10.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, rujan 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za rujan 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.09.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, kolovoz 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za kolovoz 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

21.08.2018

Polugodišnji financijski izvještaji SQ Flow fonda, lipanj 2018. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji SQ Flow fonda za 30. lipnja 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: SQ Flow financijski izvještaji_30.06.2018.

21.08.2018

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2018. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2018.