Novosti

13.08.2019

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2019. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2019.

15.07.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, lipanj 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za lipanj 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.06.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, svibanj 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za svibanj 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

15.05.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, travanj 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za travanj 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

30.04.2019

Godišnji financijski izvještaji Društva i UCITS fondova za 2018. godinu

Objavljeni su godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 31. prosinca 2018. godine te Izvještaj o adekvatnosti kapitala Društva. Osim toga, također su objavljeni i godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji SQ Flow, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za 31. prosinca 2018. godine.

Svi izvještaji su dostupni ovdje.

15.04.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, ožujak 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za ožujak 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

11.04.2019

Obavijest o promjeni pravila fonda SQ Flow

U skladu s člankom 194. stavkom 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/2016) obavještavamo Vas da su pravila SQ Flow fonda ažurirana i dostupna ovdje. Sve nebitne promjene pravila fonda u 2019. godini možete vidjeti u obavijesti na sljedećem linku.

11.03.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, veljača 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za veljaču 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

15.02.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, siječanj 2019

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za siječanj 2019. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

24.01.2019

Promjena u vlasničkoj strukturi Društva

Dana 18.01.2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/18-01/51, Urbroj: 326-01-22-19-12) kojim se izdaje odobrenje Daliboru Antoniću iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 34, OIB: 74907101844, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo), u visini od 35% temeljnog kapitala tog Društva.

Rješenje Agencije dostupno je na slijedećem linku.