Novosti

06.12.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, studeni 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za studeni. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

04.12.2017

Promjena u vlasničkoj strukturi Društva

Dana 1.12.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/17-01/42, Urbroj: 326-01-440-443-17-6) kojim se društvu POzitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10, OIB: 88896925974 izdaje odobrenje za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo). Navedenim odobrenjem Agencije novi vlasnik Društva sa 100% udjelom je društvo Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu.

Rješenje Agencije dostupno je na slijedećem linku.

03.11.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, listopad 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za listopad. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

12.10.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, rujan 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za rujan 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

08.09.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, kolovoz 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za kolovoz 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

 

31.08.2017

Polugodišnji financijski izvještaji Zodaks Cash fonda, lipanj 2017. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Zodaks Cash fonda za 30. lipnja 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Zodaks Cash_financijski izvještaji_30.06.2017.

31.08.2017

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2017. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2017.

14.08.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, srpanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za srpanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.07.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, lipanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za lipanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.06.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, svibanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za svibanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.