Novosti

15.01.2019

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, prosinac 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow fonda za prosinac 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

07.12.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, studeni 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za studeni 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

15.11.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, listopad 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za listopad 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

11.10.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, rujan 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za rujan 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.09.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, kolovoz 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za kolovoz 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

21.08.2018

Polugodišnji financijski izvještaji SQ Flow fonda, lipanj 2018. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji SQ Flow fonda za 30. lipnja 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: SQ Flow financijski izvještaji_30.06.2018.

21.08.2018

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2018. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2018.

14.08.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, srpanj 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje SQ Flow za srpanj 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

20.07.2018

Obavijest o promjeni naziva Zodaks Cash fonda i osnovnih dokumenata

Dana 21.7.2018. godine započela je primjena Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o novčanim fondovima (dalje: Uredba o novčanim fondovima) koja donosi važne promjene u poslovanju novčanih fondova na razini EU, a time i RH.

U skladu sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima te Obavijesti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o roku za usklađenje od dana 20.6.2018. godine, Društvo je donijelo odluku da će fond Zodaks Cash koji je do sad bio novčani fond, nadalje poslovati kao nenovčani fond te neće biti usklađen sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima. U skladu s navedenim mijenja se naziv Zodaks Cash, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U skladu s promjenom naziva fonda, promijenjeni su i osnovni dokumenti fonda: Prospekt, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje. Detaljnu obavijest o izvršenim promjenama u dokumentima SQ Flow fonda možete vidjeti na sljedećem linku, a izmijenjenim dokumentima možete pristupiti ovdje.

Detaljne informacije o SQ Flow fondu nalaze se ovdje.

U svrhu daljnje usklade s Uredbom o novčanim fondovima Društvo je uputilo Agenciji zahtjev za promjenom investicijske politike te rizičnosti SQ Flow fonda. Nakon što Agencija odobri navedene promjene Društvo će o novim karakteristikama SQ Flow fonda obavijestiti sve postojeće i buduće ulagatelje putem ovih mrežnih stranica te drugim obveznim kanalima komunikacije sukladno zakonskoj regulativi.

 

Edit 8.8.2018. godine 12:55 sati

Detaljnu obavijest Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o implikacijama primjene Uredbe o novčanim fondovima na tržište novčanih fondova u RH možete naći na slijećem linku.

13.07.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, lipanj 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za lipanj 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.