Novosti

04.04.2018

Obavijest o promjeni prospekta Zodaks Cash fonda

U točki 27. prospekta Zodaks Cash fonda izmijenjeni su podaci o delegiranju poslova računovodstvenih usluga na vanjskog pružatelja usluge, društvo ICF TIM d.o.o.. Ažurirani prospekt Zodaks Cash fonda dostupan je ovdje.

05.03.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, veljača 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za veljaču 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

15.02.2018

Obavijest o promjeni prospekta i pravila Zodaks Cash fonda

U skladu s člankom 194. stavkom 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/2016) obavještavamo Vas da su prospekt i pravila Zodaks Cash fonda ažurirani te su dostupni ovdje. Sve nebitne promjene prospekta i pravila Zodaks Cash fonda u 2017. godini možete vidjeti u obavijesti na slijedećem linku.

 

15.02.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, siječanj 2018

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za siječanj 2018. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

22.01.2018

Promjena tvrtke Društva

Dana 22.01.2018. godine u sudskom registru proveden je upis nove tvrtke Društva. Novi naziv Društva je SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima. Svi ostali podaci Društva ostali su neizmijenjeni.

 

09.01.2018

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, prosinac 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za prosinac. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

06.12.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, studeni 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za studeni. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

04.12.2017

Promjena u vlasničkoj strukturi Društva

Dana 1.12.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/17-01/42, Urbroj: 326-01-440-443-17-6) kojim se društvu POzitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10, OIB: 88896925974 izdaje odobrenje za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo). Navedenim odobrenjem Agencije novi vlasnik Društva sa 100% udjelom je društvo Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu.

Rješenje Agencije dostupno je na slijedećem linku.

03.11.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, listopad 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za listopad. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

12.10.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, rujan 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za rujan 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.