Novosti

31.08.2017

Polugodišnji financijski izvještaji Zodaks Cash fonda, lipanj 2017. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Zodaks Cash fonda za 30. lipnja 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Zodaks Cash_financijski izvještaji_30.06.2017.

31.08.2017

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2017. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2017.

14.08.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, srpanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za srpanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.07.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, lipanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za lipanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.06.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, svibanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za svibanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

10.05.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, travanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za travanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.04.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, ožujak 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za ožujak. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

24.03.2017

Obavijest o završetku razdoblja početne ponude

Dana 23.3.2017. godine na žiroračun Zodaks Cash, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond) pristigle su uplate ulagatelja u iznosu preko 5.000.000,00 kn čime je razdoblje početne ponude Fonda završilo sukladno točki 5. Prospekta.

22.03.2017

Obavijest o objavi prospekta i početnoj ponudi udjela

Dana 17.3.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7) kojim se Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, a koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Zodaks Cash, kao i odobrenje na izbor depozitara Hrvatske poštanske banke d.d..