Novosti

08.09.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, kolovoz 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za kolovoz 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

 

31.08.2017

Polugodišnji financijski izvještaji Zodaks Cash fonda, lipanj 2017. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Zodaks Cash fonda za 30. lipnja 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Zodaks Cash_financijski izvještaji_30.06.2017.

31.08.2017

Polugodišnji financijski izvještaji Društva, lipanj 2017. godine

Objavljeni su polugodišnji financijski izvještaji Društva za 30. lipnja 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Društvo_financijski izvještaj_30.06.2017.

14.08.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, srpanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za srpanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.07.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, lipanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za lipanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.06.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, svibanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulagatelje Zodaks Cash fonda za svibanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

10.05.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, travanj 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za travanj 2017. godine. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

14.04.2017

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, ožujak 2017

Objavljeni su mjesečni izvještaji za ulatatelje Zodaks Cash fonda za ožujak. Izvještaji se nalaze na sljedećem linku: Mjesečni izvještaji za ulagatelje.

24.03.2017

Obavijest o završetku razdoblja početne ponude

Dana 23.3.2017. godine na žiroračun Zodaks Cash, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond) pristigle su uplate ulagatelja u iznosu preko 5.000.000,00 kn čime je razdoblje početne ponude Fonda završilo sukladno točki 5. Prospekta.

22.03.2017

Obavijest o objavi prospekta i početnoj ponudi udjela

Dana 17.3.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7) kojim se Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, a koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Zodaks Cash, kao i odobrenje na izbor depozitara Hrvatske poštanske banke d.d..