logo

SQ Capital pristupio Etičkom kodeksu za zamjenu kune eurom

U našim priprema da svojim klijentima osiguramo sve preduvjete za transparentan i siguran prelazan na euro od 1. siječnja 2023. godine pristupili smo Etičkom kodeksu za utvrđivanje načina postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzadnu i transparentnu zamjenu hrvatske kune eurom, a Društvo time jamči da će u tom procesu nastojati osigurati sigurno okruženje za svoje klijente.

Pohvale/ pritužbe za sve poslovne subjekte koji su pristupili Etičkom kodeksu mogu se podnijeti u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2023. godine putem linka