logo

Općenita obavijest klijentima o preračunavanju u euro

Sukladno članku 63. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022) te članaka 2. i 3. Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN br. 90/2022) Društvo u nastavku objavljuje Općenitu obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti.

 
Navedenu obavijest Durštvo je također objavilo dana 22.09.2022. godine u Jutarnjem listu na desetoj stranici.