logo

Obavijest o promjeni naziva Zodaks Cash fonda i osnovnih dokumenata

Dana 21.7.2018. godine započela je primjena Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o novčanim fondovima (dalje: Uredba o novčanim fondovima) koja donosi važne promjene u poslovanju novčanih fondova na razini EU, a time i RH.

U skladu sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima te Obavijesti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o roku za usklađenje od dana 20.6.2018. godine, Društvo je donijelo odluku da će fond Zodaks Cash koji je do sad bio novčani fond, nadalje poslovati kao nenovčani fond te neće biti usklađen sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima. U skladu s navedenim mijenja se naziv Zodaks Cash, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U skladu s promjenom naziva fonda, promijenjeni su i osnovni dokumenti fonda: Prospekt, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje. Detaljnu obavijest o izvršenim promjenama u dokumentima SQ Flow fonda možete vidjeti na sljedećem linku, a izmijenjenim dokumentima možete pristupiti ovdje.

Detaljne informacije o SQ Flow fondu nalaze se ovdje.

U svrhu daljnje usklade s Uredbom o novčanim fondovima Društvo je uputilo Agenciji zahtjev za promjenom investicijske politike te rizičnosti SQ Flow fonda. Nakon što Agencija odobri navedene promjene Društvo će o novim karakteristikama SQ Flow fonda obavijestiti sve postojeće i buduće ulagatelje putem ovih mrežnih stranica te drugim obveznim kanalima komunikacije sukladno zakonskoj regulativi.

 

Edit 8.8.2018. godine 12:55 sati

Detaljnu obavijest Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o implikacijama primjene Uredbe o novčanim fondovima na tržište novčanih fondova u RH možete naći na slijećem linku.