logo

Godišnji financijski izvještaji Društva i UCITS fondova za 2018. godinu

Objavljeni su godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 31. prosinca 2018. godine te Izvještaj o adekvatnosti kapitala Društva. Osim toga, također su objavljeni i godišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji SQ Flow, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za 31. prosinca 2018. godine.

Svi izvještaji su dostupni ovdje.