logo

Obavijest o promjeni prospekta fonda SQ Flow

U skladu s člankom 194. stavkom 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/2016) obavještavamo Vas da je prospekt fonda SQ Flow ažuriran i dostupan ovdje. Sve nebitne promjene prospekta fonda u 2019. godini možete vidjeti u obavijesti na sljedećem linku.