logo

Obavijest o korištenju produljenja roka za predaju izvještaja

Poštovani,

uslijed novonastale situacije s koronavirusom te nedavnih potresa u Zagrebu, Društvo obavještava ulagatelje, kao i drugu zainteresiranu javnost, da će moguće biti kašnjenja u predaji i javnoj objavi revidiranih financijskih izvještaja. Sukladno javnoj objavi ESMA koja je dostupna na slijedećem linku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) omogućila je društvima za upravljanje dostavu izvještaja s odgodom.

Društvo je u odnosu na novonastale događaje osiguralo kontinuitet poslovanja, no u postojećim okolnostima je za odvijanje pojedinih poslovnih procesa potrebno nešto više vremena kako bi se osigurala koordinacija s poslovnim partnerima, revizorima i drugim sudionicima izvan kolektiva Društva. Primarni cilj Društva je osigurati kvalitetu poslovnih procesa te produciranih izvještaja, stoga je vjerojatno da će doći do kašnjenja u predaji slijedećih izvještaja:

   1. Revidirani godišnji izvještaj o kapitalu IK-UAIF, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine,

   2. Revidirani godišnji FI-DZU, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine,

   3. Revidirani godišnji FI-UCITS za fond SQ Flow, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine,

   4. Godišnji dodatni izvještaj UCITS za fond SQ Flow, predaja najkasnije do 31.5.2020. godine.

O navedenom je Društvo dana 14.4.2020. godine obavijestilo Agenciju.

Zahvaljujemo se na razumijevanju, a za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.