Documents

6. Consideration of the main adverse effects on sustainability factors

6. Consideration of the main adverse effects on sustainability factors

Informacije Društva sukladno člancima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima i o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Informacije dane u nastavku utvrđuju postupke i procedure koje je društvo SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  (u daljnjem tekstu: Društvo) poduzelo u svrhu usklade poslovanja Društva i fondova pod upravljanjem s odredbama Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (u daljnjem tekstu: „SFDR Uredba“) te iz Uredbe o taksonomiji (Uredba (EU)2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, (u daljnjem tekstu: „Uredba o taksonomiji“, odnosno zajednički SFDR regulatorni okvir).

SFDR regulatorni okvir ima za cilj postići više transparentnosti u pogledu načina na koji sudionici na financijskom tržištu uključuju rizike održivosti u svoje odluke o ulaganju, te na taj način omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informiranih odluka o ulaganju. Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Održiva ulaganja - Informacije u odnosu na SFDR Uredbu 2019/2088

6. Consideration of the main adverse effects on sustainability factors

Informacije Društva sukladno člancima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima i o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Informacije dane u nastavku utvrđuju postupke i procedure koje je društvo SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  (u daljnjem tekstu: Društvo) poduzelo u svrhu usklade poslovanja Društva i fondova pod upravljanjem s odredbama Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (u daljnjem tekstu: „SFDR Uredba“) te iz Uredbe o taksonomiji (Uredba (EU)2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, (u daljnjem tekstu: „Uredba o taksonomiji“, odnosno zajednički SFDR regulatorni okvir).

SFDR regulatorni okvir ima za cilj postići više transparentnosti u pogledu načina na koji sudionici na financijskom tržištu uključuju rizike održivosti u svoje odluke o ulaganju, te na taj način omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informiranih odluka o ulaganju. Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu u nastavku.

Održiva ulaganja - Informacije u odnosu na SFDR Uredbu 2019/2088

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.